Angrerett

    Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett i 14 dager. Dette gjelder ved handel fra Norge. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av varer løper fra dagen etter at varen er mottatt.